Welkom op de website van Uitvaartvereniging Heerenveen en omstreken.

 

 

Facturen

Facturen voor Uitvaartvereniging Heerenveen e.o. moeten worden ingediend bij:

R. Boonstra Administraties
t.a.v. Uitvaartvereniging Heerenveen e.o.
Postbus 335
8440 AH Heerenveen

Meldpunt Overlijden

 I.g.v. overlijden van een naaste verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze bodes.

Willy Dijkmeijer
06 - 50 819 786

Hinke van der Meulen
0512 – 356901
06 – 30 40 57 66