Wie zijn wij

Onze uitvaartvereniging is ontstaan uit vroegere burenplicht. Het was voor 1900 heel gewoon om de familie van een overledene te helpen met het maken van een kist, het aanzeggen van het overlijden, het dragen van de kist naar de kerk en de begraafplaats. Rond 1910 werden de werkzaamheden beter verdeeld en is, net als in veel andere plaatsen in Friesland de vereniging De Laatste Eer opgericht, met als doel de leden van de vereniging een waardige uitvaart te kunnen geven.

In de “vijftiger jaren” werden de kisten gemaakt door een plaatselijke timmerman De Vries uit de Dubbele Regel. In die periode is onze vorige penningmeester, de heer Marten de vries, bestuurslid geworden. In deze periode zijn ook andere werkzaamheden, zoals het maken van rouwkaarten, het vervoer naar de kerk en de begraafplaats of het crematorium door professionals overgenomen. In deze periode is ook gezamenlijk met de uitvaartverenigingen om Heerenveen heen een bode aangesteld en dat was de heer Jan Bergsma uit Nieuwebrug. Alleen de dragers van de kist tijdens de uitvaartplechtigheid waren nog verenigingsleden. De laatste tijd wordt het dragen van de kist ook veel door de familie zelf gedaan. 

De vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen werden gehouden te Oranjewoud bij café Oord en later bij café Reitsma op de Schans. De verenigingen van Oudeschoot, Nieuweschoot, Oranjewoud en later ook Haskerdijken, Nieuwebrug, de Dubbele Regel, de Schans, Tjalleberd, Terband en Het Meer zijn in de jaren 70 samengegaan met Heerenveen in een nieuwe vereniging met de naam “Uitvaartvereniging Heerenveen en omstreken”.

Wat doet deze vereniging voor haar leden?

De bodes verbonden aan onze vereniging regelen en verzorgen de uitvaart van de overledene. De vereniging betaalt eerst de rekeningen en stuurt de familie van de overledene de eindafrekening. Omdat de verenigingen die zijn opgegaan in Uitvaartvereniging Heerenveen e.o. vroeger niet altijd dezelfde contributie en kortingen hanteerden heeft onze verenging nu 4 soorten leden en ook 4 verschillende kortingen.

Meldpunt Overlijden

 I.g.v. overlijden van een naaste verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze bodes.

Willy Dijkmeijer
06 - 50 819 786

Hinke van der Meulen
0512 – 356901
06 – 30 40 57 66